Behandelvormen

“Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg”

Mensen kunnen zich bij mij aanmelden met diverse psychische klachten: somberheid, angst, psychotrauma, maar ook patronen in het gedrag die problemen in stand houden zoals perfectionisme, moeite om te verbinden, angst om emoties te ervaren etc.

Therapie betekent voor mij verandering. Als we gevoelens willen veranderen, dan is daar een verandering van hoe we met emoties om gaan, hoe we doen en denken bij nodig. Dat klinkt eenvoudig maar gedragsverandering is vaak heel lastig. Ten eerste omdat wij mensen gewoontedieren zijn. Ten tweede heb je niet voor niets bepaald gedrag ontwikkeld. Wat voorheen goed werkte en je misschien juist wel op de been heeft gehouden, werkt je nu tegen. Dat is waar ik in therapie naar kijk; wat maakt dat je bent vastgelopen? En waar zit de ruimte voor verandering?

In de intake zal ik met de cliënt in kaart breng hoe de klachten zijn ontstaan en wat de klachten in stand houdt. Vervolgens wordt samen met de client een behandelplan gemaakt waarin het behandeldoel en de methodiek wordt beschreven. De keuze voor de methodiek zal in samenspraak gaan met de cliënt; ik zal als behandelaar uitleg geven welke behandelvormen bewezen effectief zijn waarbij de cliënt een keuze zal maken welke behandelvorm het meest aanspreekt. Regelmatig zal in de behandeling geëvalueerd worden. Dit maakt dat het voor zowel mij als therapeut, als voor de cliënt duidelijk blijft waar aan gewerkt moet worden en of de behandeling resultaat geeft.

In de behandelfase maak ik gebruik van verschillende technieken. De keuze voor de techniek hangt samen met de eerder gemaakte analyses en het doel van de client. Ik vind het belangrijk dat therapie niet alleen maar praten over klachten betreft, maar dat het juist een ervaringsgerichte behandeling is waardoor verandering in betekenis en gevoel kan optreden. Dat wil zeggen dat in de behandeling veel aandacht zal zijn voor het ervaren van (onderdrukte) emoties. Technieken en behandelingen die hier bij uitstek voor geschikt zijn, zijn: Imagery rescripting, imaginaire exposure, expsoure in vivo, gedragsexperimenten en stoelentechniek. Deze technieken worden veelvuldig ingezet in onderstaande behandelvormen die ik wat uitgebreider zal toelichten. 

Schematherapie Schematherapie is een nationaal en internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten, zoals een zich herhalende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor zul je beter richting kunnen geven aan je leven en je relaties met anderen kunnen verbeteren. https://www.schematherapie.nl/schematherapie

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR therapie is een behandelvorm waarbij u de herinnering aan een trauma vertelt en tegelijkertijd door uw therapeut wordt afgeleid met afleidende stimuli. Meestal zal gevraagd worden om met uw ogen een lichtje of de vinger van de therapeut te volgen, soms in combinatie met een andere afleidende taak. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal vragen wat er in uw gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er iets in uw gevoelens. U wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna de behandeling herhaald wordt. EMDR is eerste keuze behandeling bij PTSS. EMDR is echter ook bewezen effectief bij het bewerken van klachten en negatieve opvattingen die zijn ontstaan na ingrijpende gebeurtenissen. Kijk voor meer informatie op: https://www.emdr.nl 

Naast EMDR kan bij traumabehandeling ook gewerkt worden met Imagery rescripting, imaginaire exposure en BEPP. In de intake zal ik met u bespreken wat elke behandelvorm inhoudt en welke behandelvorm u het meest aanspreekt. Een combinatie van technieken is vanzelfsprekend ook mogelijk.

Cognitieve therapie is een vorm van psychotherapie die is gebaseerd op het idee dat psychische klachten voortvloeien uit de gedachten die mensen hebben ten opzichte van hun problemen. Gedachten, veronderstellingen en overtuigingen hebben volgens deze theorie grote invloed op ons gevoel en gedrag. In de behandeling wordt onderzocht welke gedachten iemand heeft ontwikkeld gedurende het leven, waar deze hun oorsprong vinden en vooral wat nodig is om afstand van deze gedachten te nemen. Cognitieve therapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens bezorgen en daardoor een bepaald gedragspatroon, maar de gekleurde bril waardoor hij de dingen ziet. Depressieve mensen bekijken bijvoorbeeld of zij inderdaad mislukt zijn in het leven en of andere personen hen werkelijk niet mogen of minachten. Vaak hebben zij alleen hier nog maar aandacht voor. Door deze ‘disfunctionele’ gedachten om te buigen en te leren om gebeurtenissen anders te interpreteren komt er een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen en kunnen negatieve gevoelens verdwijnen, waardoor ook het gedrag verandert. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten maakt de therapeut gebruik van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken. De behandeling leert niet om positief te denken, wel om een realistische kijk te ontwikkelen op het eigen functioneren en leven. Cognitieve therapie is effectief bij vrijwel alle psychische ziektebeelden. Kijk voor meer informatie op http://www.vgct.nl

Emotionally focused therapy (EFT-relatietherapie) is een effectieve relatietherapie die zich richt op emoties en verbinding tussen jou en je partner. Tijdens de therapie werken jullie samen aan onderling vertrouwen, veiligheid en verdieping; de basis voor iedere relatie. https://www.eft.nl/op-zoek-naar-therapie/relatietherapie