Voor wie?

Ik bied behandeling in de generalistische basis GGZ aan iedereen die 18 jaar en ouder is. Voor behandeling is een verwijzing van de huisarts nodig. Zie voor vergoedingen het betreffende kopje op de website.

De GGZ is in Nederland opgedeeld in drie soorten: Ondersteuning van de huisarts of van de praktijkondersteuner bij een huisartspraktijk (POH), behandeling in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) of behandeling in de Specialistische GGZ. Als GZ-psycholoog bied ik behandeling in de GB GGZ. De ernst en complexiteit van de klachten bepalen welk van deze drie het best passend is bij uw situatie. De huisarts zal in de verwijzing een inschatting maken. Ik laat voor de intake een vragenlijst invullen, die ook een inschatting maakt welke zorg passend is. Met de gegevens uit de intake kan ik met al deze gegevens een indicatie stellen. Is GB GGZ geïndiceerd? Dan is de volgende stap dat er een indicatie gemaakt wordt, welke product geïndiceerd is, Dat wil zeggen; een indicatie van de lengte van de behandeling. De GB GGZ is onderverdeeld in Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Na het intakegesprek, zal ik in het volgende gesprek bespreken welke diagnose gesteld is, welke product geïndiceerd is en zullen we samen bespreken welke behandeling het meest aansluit bij uw eigen wensen en aan welke doelen gewerkt zal worden. Hierbij leg ik uit welke behandeling bewezen effectief is zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Voor meer informatie: http://ggzstandaarden.nl

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan wordt psychologische behandeling vergoed door de gemeente. Ik heb geen contract met de gemeenten in Westfriesland. Indien je toch behandeling wenst, neem dan contact op het het sociale team van jouw gemeente.

Klachten

Ik behandel de volgende stoornissen:

    • Depressieve stoornissen
    • Angststoornissen, zoals paniekklachten, een fobie of sociale angstklachten, etc.
    • Traumatische klachten
    • Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
  • Burn out (burn out is geen officiele psychiatrische classificatie. Een burn out kent ook vele uitingsvormen. In de intake zullen we samen onderzoeken welke klachten je ervaart en of een behandeling in de basis GGZ geïndiceerd is of dat een ander aanbod meer passend is)