Individuele therapie

De behandeling vindt plaats in de Basis GGZ, ook wel B-GGZ of GB-GGZ genoemd. Dat betekent dat de behandeling kortdurend, doelgericht en klachtgericht is. In de intakefase bestaande uit één of twee gesprekken bepalen we de focus van de behandeling en bespreken we het aantal sessies. Ook zal ik u vragen om één of meerdere vragenlijsten in te vullen om een goed beeld van uw klachten op dit moment te hebben. In de praktijk blijkt dat de meeste behandelingen tussen de 8 en 12 sessies afgerond kunnen worden. Het doel is niet zozeer dat uw klachten volledig over zijn maar wel dat de behandeling u heeft geholpen om zonder psychologische hulp uw leven weer op te kunnen pakken. 

In de behandeling zullen we uw klachten en de behandeling regelmatig evalueren. Deze momenten spreken we van te voren af. Hierbij maak ik wederom gebruik van vragenlijsten. Zo kunnen we tijdig zien welke interventies werkzaam zijn en welke niet. Indien nodig wordt het behandelplan aangepast of onderzoeken we andere vormen van therapie. Dat laatste kan bij mij zijn, maar ook elders bij een collega. Ook hierbij zal ik met u meedenken.

Therapie is niet 45 minuten per week met een psycholoog in gesprek, zoals televisie ons soms doet geloven, maar een proces waar u elke dag bij stil moet staan. Dat betekent dat we in de gesprekken ook bespreken hoe u in de thuissituatie aan de slag kunt met de behandeldoelen. Dat kan gaan over nieuw gedrag oefenen, dagboekformulieren invullen of iets lezen over uw klacht. Om deze thuisopdrachten beter uitvoerbaar te maken, maak ik gebruik van internetprogramma’s van Therapieland. Middels deze programma’s kunt u in uw eigen tijd met uw klacht aan de slag en is het tegelijkertijd mogelijk dat u ook in dit proces volg. Het prettige is dat deze programma’s ook na de behandeling beschikbaar voor u blijven zodat u het later nog eens terug kunt lezen.