Tarieven en vergoedingen

Voor iedereen die 18 jaar of ouder is, geldt onderstaande informatie. Voor iedereen onder de 18 staat informatie onder aan deze pagina.

Wanneer u een verwijzing van de huisarts heeft, zal in de intake besproken worden of de klachten die u ervaart passen binnen het classificatiesysteem van de DSM V; met andere woorden of er sprake is van een psychiatrische diagnose. Indien er geen diagnose gesteld kan worden, of indien er sprake is van lichte problematiek zoals een aanpassingsstoornis, dan komt u niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Vanzelfsprekend zal ik u wel adviseren waar u wel terecht kan.

Gecontracteerde zorg

Voor 2018 heeft Psychologiepraktijk Lamboo een contract met: DSW, ASR , Caresq (Promovendum, National Academic en Besured) en VRZ (Zorg en Zekerheid, ONVZ en ENO).

Voor 2019 heeft Psychologie Praktijk Lamboo met bijna alle verzekeraars een contract, behalve alle verzekeringen die onder VGZ vallen.

Eigen risico

Wanneer er een contract is met de verzekeraar spreekt u wel uw eigen risico aan (in 2018 € 385 of hoger zo u daar voor heeft gekozen), zoals dit ook geldt bij medicijnen en behandeling in het ziekenhuis. U betaalt verder geen eigen bijdrage. De verzekeraar brengt de kosten van het eigen risico bij u in rekening na afloop van de behandeling. Dat is ook het moment waarop ik de behandeling kan declareren. Het jaar waarin uw behandeling is begonnen (de datum is doorgaans het moment van aanmelding) geldt voor de verzekeraar als uitgangspunt voor het eigen risico.

Ongecontracteerde zorg                                                                                        

Wanneer er geen contract is afgesloten, wordt afhankelijk van uw verzekering een gedeelte van de behandeling vergoed. U kunt bij uw verzekeraar informeren hoe groot het percentage is dat u zelf zult moeten bijdragen. Dat percentage wordt eigen bijdrage genoemd.

Zorg buiten de zorgverzekering om

Wanneer u om een bepaalde reden buiten de verzekering om in behandeling wilt zijn, of wanneer uw klacht niet door de verzekeraar wordt vergoed, wordt er een tarief gehanteerd van 95 euro per sessie.

Duur sessie

Een sessie duurt 45 tot (als het uitloopt) max. 60 minuten. Dat is de contacttijd, ook wel directe tijd genoemd. Er komt doorgaans nog eens 15 min. bij aan voorbereiding, verslaglegging en dergelijke (of zoveel meer als de daadwerkelijk bestede tijd); dat wordt de indirecte tijd genoemd. Ook van mailcontacten, telefonische contacten en dergelijke wordt de tijd geschreven.

Niet nagekomen afspraak

Kunt u niet komen, dan graag tenminste 24 uur van tevoren afbellen of een mail sturen. Indien er niet wordt opgenomen, dan kunt u de voicemail inspreken. Belt u niet of te laat (no show) dan kunnen wij de sessie bij u in rekening te brengen. De eerste keer bedraagt dit € 25; erna wordt dit € 45.

Supervisie en leertherapie

Wanneer er sprake is van supervisie of leertherapie binnen een opleidingssituatie zal een bedrag van 95 euro per sessie worden gerekend. Een sessie bestaat uit 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. Het is mogelijk om een dubbele sessie af te spreken.

Ook voor supervisie en leertherapie geldt een “no show-tarief” voor een niet nagekomen afspraak. Wanneer de vergoeding van de facturen via de werkgever loopt, blijft de supervisant verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de factuur.

Onder de 18

Met de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente is psychologische zorg voor iedereen onder de 18 uit het basispakket van de zorgverzekering verdwenen en komt de vergoeding onder verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen. Hoewel ik ruime ervaring heb in het werken met kinderen en jongeren, heb ik besloten mij voornamelijk te richten op de zorg aan iedereen die 18 jaar of ouder is, omdat het aanvragen van een contract bij de gemeente veel haken en ogen heeft. Wilt u toch uw kind aanmelden of ben je zelf nog geen 18 en wil je toch graag behandeling bij mij ontvangen? Neem dan per mail contact op met mij. Het is mogelijk om via uw gemeente een maatwerkovereenkomst aan te vragen. Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk dat de behandeling van uw kind door u zelf vergoed wordt. In die gevallen wordt 95 euro per sessie gerekend.