Aanmelden en wachttijden

Indien u een verwijzing van de huisarts, arbo-arts of medisch specialist heeft, kunt u telefonisch een afspraak maken via de PPH (0229 215904; zie ook www.psychologenpraktijkhoorn.nl). Daar zal een afspraak gemaakt worden voor intake.

Het is ook mogelijk om u zonder verwijzing aan te melden, maar dan is het niet mogelijk om een vergoeding voor de behandeling via de zorgverzekeraar te ontvangen.

Momenteel heeft Psychologiepraktijk Lamboo een wachttijd van 8 weken vanaf nu (half februari). Na intake zal de behandeling direct starten. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).