Aanmelden en wachttijden

Indien u een verwijzing van de huisarts, arbo-arts of medisch specialist heeft, kunt u telefonisch een afspraak maken via de PPH (0229 215904; zie ook www.psychologenpraktijkhoorn.nl). Daar zal een afspraak gemaakt worden voor intake.

Het is ook mogelijk om u zonder verwijzing aan te melden, maar dan is het niet mogelijk om een vergoeding voor de behandeling via de zorgverzekeraar te ontvangen.

Momenteel heeft Psychologiepraktijk Lamboo een wachttijd van 8 weken. Na intake zal de behandeling direct starten.