Kwaliteitsstatuut en klachten

Psychologiepraktijk Lamboo is in bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit ligt ter inzage op de praktijk.

Psychologiepraktijk Lamboo is lid van de Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Dat houdt in dat ik gebonden ben mij te houden aan de beroepscode voor psychologen zoals opgesteld door het NIP. Ondanks de zorgvuldigheid en transparantie die ik in de behandeling zal uitdragen, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of over mij als uw behandelaar. Bij een klacht is het wenselijk dat u deze in eerste instantie met mij bespreekt. Mocht u na dit gesprek toch nog met onvrede over de behandeling rond lopen, dan kunt u zich wenden tot het College van Toezicht of het College van Beroep van het NIP. Zij zullen uw klacht onafhankelijk onderzoeken.

https://www.psynip.nl/het-nip/contact-mijn-nip/clienteninformatie/als-ontevreden-psycholoog/