Kwaliteitsstatuut en klachten

kwaliteitsstatuut alleen lezen

Psychologiepraktijk Lamboo is in bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Klachten

Psychologiepraktijk Lamboo is lid van de Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Dat houdt in dat ik gebonden ben mij te houden aan de beroepscode voor psychologen zoals opgesteld door het NIP. Ondanks de zorgvuldigheid en transparantie die ik in de behandeling zal uitdragen, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of over mij als uw behandelaar. Bij een klacht is het wenselijk dat u deze in eerste instantie met mij bespreekt. Mocht u na dit gesprek toch nog met onvrede over de behandeling rond lopen, dan kunt u zich wenden tot het College van Toezicht of het College van Beroep van het NIP. Zij zullen uw klacht onafhankelijk onderzoeken.

https://www.psynip.nl/het-nip/contact-mijn-nip/clienteninformatie/als-ontevreden-psycholoog/

Ervaringen

Ik vraag mijn clienten bij het afsluiten van de behandeling om de behandeling en mij als behandelaar te evalueren. Op dit moment beschik ik nog niet over voldoende gegevens om een betrouwbaar gemiddelde te berekenen. Wanneer dit wel beschikbaar is, zal ik dat op deze plaats openbaar maken.