Kwaliteit en klachten

Kwaliteit

Ontwikkeling en reflectie op eigen handelen is een belangrijk aspect binnen mijn vak. Om die reden vind ik overleg met collega’s en deskundigheidsbevordering belangrijk. Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen die ieder ook weer hun eigen eisen stellen aan (her)registratie in de vorm van opleiding en intervisie met collega’s.

Vereniging voor cognitieve en gedragstherapie (VGCt): Cognitief gedragstherapeut, supervisor en docent

Vereniging voor Schematherapie (VST): junior schematherapeut

Vereniging EMDR Nederland (VEN): EMDR Europe Practitioner

Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NTVP)

Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG): Systeemtherapeut i.o.

EFT Nederland

Klachten

Psychologiepraktijk Lamboo is lid van de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP).

Vanzelfsprekend hoop ik dat als u ontevreden bent over uw behandeling dat u dit eerst met mij zult bespreken. Indien u dat onvoldoende vindt of niet wenselijk, kunt u contact opnemen met de LVVP: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

Evaluatie

Middels de CQI meet ik de tevredenheid van mijn cliënten over mij als behandelaar en het behandeltraject. Ik gebruik deze uitkomsten om mijzelf en mijn werkwijze te blijven verbeteren.

Mijn gemiddelde rapportcijfer is op dit moment een 9. 

Dit cijfer zal na iedere vragenlijst veranderen. Om die reden pas ik dit cijfer iedere maand aan (indien verandering gemeten is).